جوراب حوله‌ای

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم
  • EKMEN

    -20%
    ارزان شد!

    سایز :  6-7 (کودک 6 تا 7 سال)  8-9 (کودک 8 تا 9 سال) 

    رنگ :  سبز 

    اندازه پاشنه تا نوک پنجه

    • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
    • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
    • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
    • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

    * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

    -20%
    ارزان شد!

    سایز :  4-5 (کودک 4 تا 5 سال)  10-11 (کودک 10 تا 11 سال) 

    رنگ :  قرمز 

    اندازه پاشنه تا نوک پنجه

    • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
    • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
    • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
    • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

    * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

    -20%
    ارزان شد!

    سایز :  4-5 (کودک 4 تا 5 سال)  6-7 (کودک 6 تا 7 سال) 

    رنگ :  طبق عکس 

    اندازه پاشنه تا نوک پنجه

    • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
    • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
    • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
    • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

    * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

    -20%
    ارزان شد!

    سایز :  4-5 (کودک 4 تا 5 سال) 

    رنگ :  سبز 

    اندازه پاشنه تا نوک پنجه

    • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
    • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
    • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
    • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

    * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

    -20%
    ارزان شد!

    سایز :  8-9 (کودک 8 تا 9 سال) 

    رنگ :  مشکی 

    اندازه پاشنه تا نوک پنجه

    • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
    • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
    • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
    • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

    * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

    -20%
    ارزان شد!

    سایز :  4-5 (کودک 4 تا 5 سال) 

    رنگ :  سرمه‌ای 

    اندازه پاشنه تا نوک پنجه

    • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
    • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
    • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
    • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

    * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

    -20%
    ارزان شد!

    سایز :  10-11 (کودک 10 تا 11 سال) 

    رنگ :  قرمز 

    اندازه پاشنه تا نوک پنجه

    • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
    • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
    • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
    • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

    * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

    -20%
    ارزان شد!

    سایز :  6-7 (کودک 6 تا 7 سال) 

    رنگ :  سبز 

    اندازه پاشنه تا نوک پنجه

    • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
    • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
    • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
    • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

    * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

    -20%
    ارزان شد!

    سایز :  10-11 (کودک 10 تا 11 سال) 

    رنگ :  مشکی 

    اندازه پاشنه تا نوک پنجه

    • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
    • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
    • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
    • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

    * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم

منو