کاتالوگ

فیلترهای فعال:
  برند
  ویژگی خاص
  چند جفتی
  کشور مبدا برند

  جوراب حوله‌ای 

  نمایش 1 - 18 از 18 آیتم
  • EKMEN

   سایز :  6-7 (کودک 6 تا 7 سال)  8-9 (کودک 8 تا 9 سال)  10-11 (کودک 10 تا 11 سال) 

   رنگ :  قرمز 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   سایز :  4-5 (کودک 4 تا 5 سال)  6-7 (کودک 6 تا 7 سال)  8-9 (کودک 8 تا 9 سال)  10-11 (کودک 10 تا 11 سال) 

   رنگ :  خاکستری 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   سایز :  4-5 (کودک 4 تا 5 سال)  6-7 (کودک 6 تا 7 سال)  10-11 (کودک 10 تا 11 سال) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   سایز :  6-7 (کودک 6 تا 7 سال)  8-9 (کودک 8 تا 9 سال) 

   رنگ :  سبز 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   سایز :  4-5 (کودک 4 تا 5 سال)  6-7 (کودک 6 تا 7 سال)  8-9 (کودک 8 تا 9 سال)  10-11 (کودک 10 تا 11 سال) 

   رنگ :  قرمز 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   سایز :  4-5 (کودک 4 تا 5 سال)  10-11 (کودک 10 تا 11 سال) 

   رنگ :  قرمز 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   سایز :  4-5 (کودک 4 تا 5 سال) 

   رنگ :  سبز 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   سایز :  4-5 (کودک 4 تا 5 سال)  6-7 (کودک 6 تا 7 سال) 

   رنگ :  سرمه‌ای 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   سایز :  8-9 (کودک 8 تا 9 سال) 

   رنگ :  مشکی 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   سایز :  6-7 (کودک 6 تا 7 سال) 

   رنگ :  خاکستری 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   سایز :  10-11 (کودک 10 تا 11 سال) 

   رنگ :  مشکی 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   سایز :  6-7 (کودک 6 تا 7 سال) 

   رنگ :  سبز 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   سایز :  6-7 (کودک 6 تا 7 سال) 

   رنگ :  مشکی 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   سایز :  6-7 (کودک 6 تا 7 سال) 

   رنگ :  سرمه‌ای 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Paara

   سایز :  3/4 (سه تا هفت سال) 

   رنگ :  قهوه‌ای 

  • EKMEN

   سایز :  6-7 (کودک 6 تا 7 سال) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • EKMEN

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 5-4: 11.5 تا 12 سانتی‌متر
   • سایز 7-6: 13.5 تا 15 سانتی‌متر
   • سایز 9-8: 15.5 تا 17 سانتی‌متر
   • سایز 11-10: 16.5 تا 17.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا 3 سانتی‌متر کش می‌آیند.

  نمایش 1 - 18 از 18 آیتم

  منو