کاتالوگ

فیلترهای فعال:
  مدل
  لنگه به لنگه
  کشور سازنده

  جوراب 

  در صفحه
  نمایش 1 - 44 از 112 آیتم
  • Paara

   سایز :  صفر (نوزاد تا شش ماه)  3/4 (سه تا هفت سال)  5/6 (هفت تا سیزده سال) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه از پنجه تا پاشنه

   • سایز صفر: 9 سانتی متر
   • سایز 1/2: 11 سانتی‌متر
   • سایز 3/4: 13 سانتی‌متر
   • سایز 5/6: 16 سانتی‌متر
  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  سفید 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  سفید 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  صفر (نوزاد تا شش ماه)  1 (یک سال)  3 (سه سال) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز صفر: 8 سانتی‌متر
   • سایز یک: 9 سانتی‌متر
   • سایز سه: 11 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  صفر (نوزاد تا شش ماه)  1 (یک سال)  3 (سه سال) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز صفر: 8 سانتی‌متر
   • سایز یک: 9 سانتی‌متر
   • سایز سه: 11 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  زرد 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  خاکستری 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  لیمویی 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  خاکستری 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  سفید 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  صورتی 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  صفر (نوزاد تا شش ماه)  1 (یک سال)  3 (سه سال) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز صفر: 8 سانتی‌متر
   • سایز یک: 9 سانتی‌متر
   • سایز سه: 11 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  آبی 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  قرمز 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  سفید 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  آبی 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  زرد 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  صفر (نوزاد تا شش ماه)  1 (یک سال)  3 (سه سال) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز صفر: 8 سانتی‌متر
   • سایز یک: 9 سانتی‌متر
   • سایز سه: 11 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  سفید 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  صفر (نوزاد تا شش ماه)  1 (یک سال)  3 (سه سال) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز صفر: 8 سانتی‌متر
   • سایز یک: 9 سانتی‌متر
   • سایز سه: 11 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  خاکستری 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Paara

   سایز :  1/2 (شش ماهه تا سه ساله) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه از پنجه تا پاشنه: 11 سانتی‌متر

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  صفر (نوزاد تا شش ماه)  1 (یک سال)  3 (سه سال) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز صفر: 8 سانتی‌متر
   • سایز یک: 9 سانتی‌متر
   • سایز سه: 11 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  آبی 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • No Brand

   سایز :  36/39  32/35 (کودک 8 تا 10 سال)  28/31 (کودک 4 تا 6 سال) 

   رنگ :  زرد 

   اندازه از پنجه تا پاشنه:

   • سایز 36 تا 39: 23 سانتی‌متر
   • سایز 32 تا 35: 20 سانتی‌متر
   • سایز 28 تا 31: 17.5 سانتی‌متر
  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  صفر (نوزاد تا شش ماه)  1 (یک سال)  3 (سه سال) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز صفر: 8 سانتی‌متر
   • سایز یک: 9 سانتی‌متر
   • سایز سه: 11 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  آبی 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  آبی 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Patris Socks

   سایز :  3 تا 8 سال 

   رنگ :  آبی 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 3 تا 8 سال: 15.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Patris Socks

   سایز :  ۳ تا ۶ سال 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 3 تا 6 سال: 14.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

    

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  سرمه‌ای 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  قرمز 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Patris Socks

   سایز :  ۳ تا ۶ سال 

   رنگ :  قرمز 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 3 تا 6 سال: 14.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  صفر (نوزاد تا شش ماه)  1 (یک سال) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز صفر: 8 سانتی‌متر
   • سایز یک: 9 سانتی‌متر
   • سایز سه: 11 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • No Brand

   سایز :  36/39  32/35 (کودک 8 تا 10 سال)  28/31 (کودک 4 تا 6 سال) 

   رنگ :  سبز آبی 

   اندازه از پنجه تا پاشنه:

   • سایز 36 تا 39: 23 سانتی‌متر
   • سایز 32 تا 35: 20 سانتی‌متر
   • سایز 28 تا 31: 17.5 سانتی‌متر
  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  27/30 (۷ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  سفید 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 23/26 (۵ سال): 17 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 18 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 19 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  23/26 (۵ ساله)  31/34 (۹ ساله) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 19/22 (۳ سال): 11 سانتی‌متر
   • سایز 23/26 (۵ سال): 12 سانتی‌متر
   • سایز 27/30 (۷ سال): 14 سانتی‌متر
   • سایز 31/34 (۹ سال): 16 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا ۱ تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Dino Socks

   -20%
   ارزان شد!

   سایز :  1/2 (شش ماهه تا سه ساله) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه از پنجه تا پاشنه: 11 سانتی‌متر

  • Penti

   سایز :  سایز 2 (کودک 4 تا 8 سال) 

   رنگ :  سفید 

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  1 (یک سال) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز یک: 9 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Patris Socks

   سایز :  3 تا 8 سال 

   رنگ :  قرمز 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 3 تا 8 سال: 15.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Patris Socks

   سایز :  ۳ تا ۶ سال 

   رنگ :  زرد 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز 3 تا 6 سال: 14.5 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  صفر (نوزاد تا شش ماه)  1 (یک سال) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز صفر: 8 سانتی‌متر
   • سایز یک: 9 سانتی‌متر
   • سایز سه: 11 سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  • Cimpa ÇORAP

   سایز :  صفر (نوزاد تا شش ماه) 

   رنگ :  طبق عکس 

   اندازه پاشنه تا نوک پنجه

   • سایز صفر: ۸ سانتی‌متر

   * مقادیر بالا تقریبا تا ۲ سانتی‌متر کش می‌آیند.

  نمایش 1 - 44 از 112 آیتم